Global Eco Construction AB

Vi är ett konsultbolag med hållbart tänkande i alla led och med rätt kompetens på rätt projekt


Tack vare vår bredda kompetens och gedigen samarbete med våra underentreprenörer och samarbetspartner kan vi erbjuda er hjälp med allt ifrån byggtekniskt konsultation, energiberäkning, rivning-/byggansökan, Kontrollansvarig, upprättande av rivningsplan, kontrollplan,  mark & anlägnig, dränering, asfaltering, infrastruktur. rivning, renovering, ombyggnad, tillbyggnad samt ny produktion etc.

På snart återhörande!Bästa hälsningar 
Från oss på Global Eco Construction AB

Rätt kvalitet till rätt pris.