Global Eco Construction AB är ett konsultbolag med hållbart tänkande i alla led med rätt kompetens på rätt projekt


Tack vare vår bredda kompetens och gedigen samarbete med våra underleverantörer och samarbetspartner kan vi erbjuda er professionellt och fackmannamässigt hjälp inom byggets alla skede.

Allt från Bygglovs- & rivningslovsansökning - Bygglovshandläggning - Byggnadsinspektion - Kontrollansvarig -Kontrollplan - Byggtekniskt konsultation - Rivning - Mark & Anläggning - Dränering - Poolbyggnation - Plattsättning - Altan - Infrastruktur - Asfaltering - Renovering - Ombyggnad - Tillbyggnad samt Ny Produktion - Energiberäkning - till EntreprenadsbesiktningVI ÅTAR OSS UPPDRAG I HELA SVERIGE

Beroende på uppdrag och dess omfattning kan vi åtar oss uppdrag i hela Sverige med rätt kvalitet till rätt pris.

FÅ EN GRATIS OFFERT